A honlaprólFriss hírek!

Összes hír     Keresse fel gyakran Csorba Győző facebook oldalát, az új bejegyzések általában ott olvashatók!      Keresés a honlapon

2016. 05. 26. A Csorba Győző Társaság 50. hírlevele: értesítés két Csorbával kapcsolatos eseményről és a Csorba Társaság elnökének prof. Nagy Imrének előadásáról.
2016. 05. 25. A Csorba Győző Társaság 49. hírlevele: a harmadik közgyűlés jegyzőkönvye, Pintér László közgyűlésen elmondott beszámolója és Pintér László levélváltása Szirtes Gáborral.
2016. 05. 22. A Csorba Győző Társaság 48. hírlevele: beszámoló a Várkonyi Nándor Emléknap körüli eseményekről.
2016. 05. 22. A Csorba Győző Társaság 47. hírlevele: beszámoló a Tudásközpontban megnyitott Csorba Győző kiállításról és a Csorba Győző Társaság 3. közgyűléséről.  
2016. 05. 16. A Csorba Győző társaság 46. hírlevele: invitálás Roisz Vilmos kiállításának megynyitójára, továbbá egy Tóth Árpád és két Ady-vers.
2016. 05. 14. A Csorba Győző Társaság 45. hírlevele, benne tájékoztató a Csorba Győző kiállításról, a Csorba Győző Társaság közgyűléséről és a Várkonyi Nándor Emléknapról.
2016. 04. 29. Ezentúl a Csorba Győző Társaság hírleveleit is közlöm a honlapon. A hírlevelek elérhetők itt. Most éppen a 44.-nél tartok, melynek legfontosabb híre: a Társaság május 17-én délután tartja következő közgyűlését a Tudásközpontban. A közgyűlés előtt ugyanott, 17 órakor lesz a Csorba Győző kiállítás megnyitója. A részleteket ld. a hírlevélben!
2016. 04. 23. A hagyatékban teljesen váratlanul megtaláltam a Batsányi János Társaság első hírlevelét. Azt hiszem, rendkívül érdekes maga a tény is, hogy a háború még alig fejeződött be, Pécsett már irodalmi társaságot alapítanak. És micsoda nevekkel! Mindenki kalapot emelhet a szervezők, főként Várkonyi Nándor előtt. Mellékelem a teljes hírlevelet és mélyen szégyellem magamat, hogy nekem csak ennyire futja. Örülök, hogy hírlevelünk jelmondata – "Csonkulni másokért az az igazi épség" –  éppen a Batsányi Társaság "tájékoztató körlevelének" jelmondatára rímel: "Magát megemésztve másoknak világol." Batsányi és Csorba két alkotó – egy gondolat! A tájékoztató 8 oldala és tartalomjegyzéke megtekinthető itt. Csorba Győző költő, műfordító, szerkesztő Pécsett született, 1916. november 21-én, 1995. szeptember 13-án, súlyos betegség után, ugyanott hunyt el. Szülővárosát fél évnél hosszabb időre egyhuzamban soha nem hagyta el. Pécsről ezt írja a Séta és meditáció című versében: „Nekem: A VÁROS mindörökre.” 
           „Csorba Győző művészetével, írói műhelyével, emberi tartásával több mint fél évszázada fémjelzi a pécsi irodalmat és kultúrát […]. Baumgarten-díjas  (1947), kétszeres  József  Attila-díjas (1957, 1972), Kossuth-díjas (1985), Pécs város díszpolgára (1986). Hetvenötödik születésnapja alkalmából, mivelhogy betegeskedett, a köztársasági elnök személyesen hozta el Pécsre, s adta át neki az újabb kitüntetést, a Magyar Köztársaság Érdemkeresztje Középkeresztjét.”  - írja róla 1993-ban barátja, költőtársa, bibliográfusa, az azóta szintén Kossuth-díjjal kitüntetett Bertók László.
          Szerkesztő- és írótársa, monográfusa, Tüskés Tibor így ír róla. „Idegenkedik mindentől, ami lazaság, érzelgősség, hígság, de éppígy elfordul a puszta intellektus hűvös, éles vonalú, hideg fényű ragyogásától. Mély és hiteles érzelmi alap és az értelem fel-feltörő kontrollja: ez a kettősség adja költészetének sajátos ízét, egyéni karakterét, nyugtalanító feszültségét.”
         Régi pécsi barátság fűzte pályatársához, Weöres Sándorhoz, aki ezt írja 1978-ban: „Csorba Győzőben láttam a feltétlenül valódi költőt, a hazugságmentes abszolút lírikust… Pécsi családi körében, társas magányában az örökkévalóságnak dolgozik.”
           "Szűnjék meg a „líra” szó ábrándot, lágyságot, pódiumot asszociálni. Álljon a költészet az ember útjába, keveredjen ételébe, italába, üljön mellé örömében, bánatában, munkájában, pihenésében. Ne lehessen tőle szabadulni, ne lehessen kikerülni, mellőzni, félretenni. Aggasztóan csonkul az ember: nem a vers lesz a fő vesztes, ha ez is kiesik életéből" - foglalja össze költői hitvallását Csorba az Összegyűjtött versek c. kötetének Magamról, verseimről c. utószavában, 1977 májusában. 
           A honlappal ennek a gazdag, fényes ragyogású pályának az áttekintését kívánjuk adni, így szeretnénk méltó emléket állítani a könyvekkel és folyóiratokkal szinte minden percében együtt élő költőnek és embernek a számítástechnika korában is.

 Csorba művei a Digitális Irodalmi Akadémia honlapján